Candidatura Celestí Ventura.

El projecte.

Orientem el Col·legi cap al futur i preparem-lo per servir a les noves generacions.

CONNECTATS AMB LA UNIVERSITAT

Hem recuperat la relació amb la Universitat, per col·laborar amb la nostra Escola amb els projectes Nexus i l’Espai Professió a l’EPSEB, amb la finalitat que la professió i l’acadèmia caminin plegades, i que els futurs professionals coneguin el que serà el seu col·legi.

MÉS A PROP DE LES
EMPRESES

Hem obert camins de col·laboració amb les empreses del sector amb el projecte Be Partner. La relació amb el món empresarial és imprescindible, més de la meitat dels nostres companys i companyes en formen part, i volem continuar treballant per augmentar i enfortir aquestes col·laboracions.

TREBALLAR AMB ELS GRUPS D’INTERÈS

Vam organitzar un Estudi Sociològic amb una participació històrica de més del 40% del col·lectiu, on es va fer palesa, entre altres coses, les diferents formes de l’exercici de la professió.
Volem seguir fomentant les trobades amb aquests perfils professionals: els directors d’execució d’obres, els cap d’obra, els Project Manager, els directius d’empresa… perquè ens cal ser més participatius i alhora conèixer les necessitats de tots els nostres professionals i defensar els seus interessos davant de tercers.

FOMENTAR LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

Hem treballat per difondre els Fons Europeus i hem organitzat l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR), oficina que té com a objectiu informar la ciutadania i aprofitar la gran oportunitat professional que la rehabilitació energètica representa per a nosaltres, els arquitectes tècnics.
Volem fer de la rehabilitació, i la rehabilitació energètica en especial, un dels eixos vertebradors de la nostra professió.

AGILITZAR ELS TRÀMITS DE LLICÈNCIA

Hem aconseguit que el Parlament aprovés la modificació de la Llei d’Urbanisme, per obrir les portes als Col·legis professionals en els tràmits de les llicències.
Volem continuar el camí per gestionar els Informes d’Idoneïtat Tècnica (IIT) dels municipis que ho demanin, i aconseguir agilitzar els tràmits de les llicències urbanístiques i d’activitats.

MÉS A PROP DEL
TERRITORI

Volem preparar les nostres sis delegacions per a dotar-les de més activitat i de relació amb la ciutadania i l’administració local. Per la mateixa raó, estudiarem la manera de connectar millor amb tot els municipis de l’Àrea Metropolitana, on hi resideixen i hi treballen molts dels nostres companys i companyes.

ADAPTACIÓ DE LA SEU CENTRAL

Hem encetat un procés participatiu —amb un concurs d’idees— per reflexionar sobre com ha d’evolucionar el nostre col·legi, i com s’ha d’adaptar la seu central, perquè, amb les noves tecnologies, la forma de pensar i de treballar dels nostres professionals ha canviat.

Volem concloure la reforma de la nostra seu central i adaptar-la als estàndards necessaris de sostenibilitat, seguretat i salubritat.

AVANTATGES PER A COL·LEGIATS I COL·LEGIADES

Volem seguir treballant en millorar els avantatges pels col·legiats i col·legiades amb la ampliació de beneficis del Club Cateb.

Pla de col·legiació

Volem revertir el descens de número de col·legiats, i per això, hem de potenciar el sentiment d’il·lusió i orgull de pertinença al nostre col·legi per part del nostre col·lectiu.

L’Àrea tècnica un referent

Els serveis tècnics són claus pel desenvolupament professional dels nostres col·legiats, a banda dels serveis que ja es presten i que tenen una gran acceptació, volem crear eines i recursos informàtics per facilitar les tasques del dia a dia dels nostres companys i companyes.

 

Projecte ECA

Seguirem impulsant la creació de l’Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA) com a projecte clau per que el col·legi prengui rellevància al llarg de tot el procés constructiu i la vida útil de les edificacions.

Repensar la formació

La formació és una eina clau pel desenvolupament professional dels nostres companys i companyes. Volem dur a terme un pla per repensar la manera de fer, l’oferta i els procediments, per recuperar els bons indicadors d’aquesta àrea del col·legi.

Els dies 12 i 13 de Juny
vota la candidatura
Celestí Ventura.